את כל קטגוריות מוצרים

מעגלים משולבים (IC)

אבזרים

אודיו לשימושים מיוחדים

שעון/תזמון - ייחודי ליישום

שעון/תזמון - חוצצי שעון, דוחפים

שעון/תזמון - קווי שיהוי

שעון/תזמון - קוצבי זמן ומתנדים ניתנים לתכנות

שעון/תזמון - שעוני זמן אמת

קליטת נתונים - ממירי ADC / ממירי DAC - ייעודיים

קליטת נתונים - קצה קדמי אנלוגי (AFE)

קליטת נתונים - פוטנציומטרים דיגיטליים

קליטת נתונים - ממירי דיגיטלי-לאנלוגי (DAC)

קליטת נתונים - בקרים למסכי מגע

משובצים - CPLDs (התקנים לוגיים מורכבים ניתנים לתכנות)

משובצים - DSP (מעבדי אותות דיגיטליים)

משובצים - FPGAs (מערך שערים הניתן לתכנות בשטח)

משובצים - FPGAs (מערך שערים הניתן לתכנות בשטח) בעלי בקרים זעירים

רכיבים משובצים - מיקרו-בקרים או מודולי מיקרו-מעבדים

רכיבים משובצים - מיקרו-בקרים

רכיבים משובצים - מיקרו-בקרים - ייחודים ליישומים

משובצים - מעבדים זעירים

משובצים - PLDs (התקן לוגי ניתן לתכנות)

משובצת - מערכת על שבב (SoC)

ממשק - מתגים אנלוגיים - לשימושים מיוחדים

ממשק - מתגים אנלוגיים, מרבבים, מפלגים (demultiplexers)

ממשק - CODECs

ממשק - בקרים

ממשק - סינתזה דיגיטלית ישירה (DDS)

ממשק - דוחפים, מקלטים, מקמ"שים

ממשק - מסננים - פעיל

ממשק - מקודדים, מפענחים, ממירים

ממשק - מרחיבי I/O

ממשק - מודמים - מעגלים משולבים (IC) ומודולים

ממשק - מודולים

ממשק - ממשקי חיישנים וגלאים

ממשק - ממירי מקבילי-לטורי (serializers), ממירי טורי-למקבילי (deserializers)

ממשק - חוצצי אותות, משיבים, מפצלים

ממשק - סיימי אותות

ממשק - ייעודי

ממשק - טלקום

ממשק - UARTs‏ (מקמ"ש אסינכרוני אוניברסלי)

ממשק - הקלטת והשמעת קול

ליניאריים - מגברים - אודיו

מגברים ליניאריים - מכשור, מגברי שרת, מגברי חציצה

ליניאריים - מגברים - ייעודיים

ליניאריים - מגברים - גברי וידיאו ומודולי וידיאו

ליניאריים - מכפילים ומחלקים אנלוגיים

ליניאריים - משווים

ליניאריים - עיבוד וידיאו

לוגיקה - חוצצים, דוחפים, מקלטים, מקמ"שים

לוגיקה - משווים

לוגיקה - מונים, מחלקים

לוגיקה - זכרון FIFO

לוגיקה - דלדלגים (Flip-Flops)

לוגיקה - שערים ומהפכים

לוגיקה – שערים ומהפכים – רב-תפקודיים, ניתנים לשינוי תצורה

לוגיקה - בריח (latch)

לוגיקה - רב-רטט (Multivibrator)

לוגיקה - מחוללי/בודקי זוגיות

לוגיקה - אוגרי הסטה

לוגיקה – מתגי אותות, מרבבים, מפענחים

לוגיקה - לוגיקה ייחודית

לוגיקה - מתרגמים, מסיטי רמה

לוגיקה - פונקציות פס אוניברסלי

זיכרון

זיכרונות - רכיבי PROM לתצורות עבור רכיבי FPGA

זיכרון - בקרים

PMIC - ממירי AC DC, ממתגים מחוץ לקו

PMIC - מטעני סוללות

PMIC - ניהול סוללות

PMIC - ייצוב/ניהול זרם

PMIC - דוחפי תצוגה

PMIC - מדידת אנרגיה

PMIC - דוחפי גשר-מלא, חצי-גשר

דוחפי שער - PMIC

PMIC - בקרי החלפה חמה

PMIC - דוחפי לייזר

PMIC - דוחפי LED

PMIC - תאורה, בקרי עומס

PMIC - דוחפי מנוע, בקרים

מעגלים משולבים לניהול הספק (PMIC) - בקרי OR, דיודות אידאליות

PMIC‏ - PFC (תיקון יחס הספק)

PMIC - מתגי חלוקת כוח, דוחפי עומס

PMIC - ניהול הספק - ייעודי

PMIC - בקרי הספקת-כוח-על-‏Ethernet ‏‏(PoE)

PMIC - הספקת מתח - בקרים, צגים

PMIC - ממירי RMS ל-DC‏

PMIC - מפקחים

PMIC - ניהול תרמי

PMIC - ממירי V/F ו-F/V‏

PMIC - ייחוס מתח

PMIC - מייצבי מתח - בקרי מיתוג DC DC‏

PMIC - מייצבי מתח - מייצבי מיתוג DC DC‏

PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים

PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים + מיתוג

PMIC - מייצבי מתח - בקרי מייצב ליניארי

PMIC - מייצבי מתח - ייעודיים

מעגלים משולבים (ICs) ייעודיים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

ספרים