Torex Semiconductor Ltd

---

Torex Semiconductor Ltd Products

XBS104V14R-G
XBS104V14R-G

Diode Schottky 40V 1A Surface Mount SOD-123A

XBS104S13R-G
XBS104S13R-G

Diode Schottky 40V 1A Surface Mount SOD-323A

XBS024S15R-G
XBS024S15R-G

Diode Schottky 40V 200mA Surface Mount SOD-523

XBS013S16R-G
XBS013S16R-G

Diode Schottky 30V 100mA Surface Mount SOD-723

XBS013S15R-G
XBS013S15R-G

Diode Schottky 30V 100mA Surface Mount SOD-523

XBS053V13R-G
XBS053V13R-G

Diode Schottky 20V 500mA Surface Mount SOD-323A

XBS053V15R-G
XBS053V15R-G

Diode Schottky 20V 500mA Surface Mount SOD-523

XBS104S14R-G
XBS104S14R-G

Diode Schottky 40V 1A Surface Mount SOD-123A

XBS304S19R-G
XBS304S19R-G

Diode Schottky 40V 3A Surface Mount SMA

XBS204S17R-G
XBS204S17R-G

Diode Schottky 40V 2A Surface Mount SMA

XBS206S17R-G
XBS206S17R-G

Diode Schottky 60V 2A Surface Mount SMA

XBS203V17R-G
XBS203V17R-G

Diode Schottky 30V 2A Surface Mount SMA